INTERN AȚIONALIZAREA AFACERII

Programul contribuie la creșterea economică prin atragerea investițiilor, standardizarea produselor și dezvoltarea oportunității de export.

Asistență și suportul financiar

a) prin schema de Business Voucher: integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei, în cazul în care, activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, din care contribuția proprie va constitui 40%.

b) prin schema de Grant: valoarea minimă totală a proiectului investițional constituie 500.000 lei, iar valoarea maximă a grantului nerambursabil este de 2.000.000 lei; schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% grant nerambursabil

Serviciile eligibile pentru Componenta de Business Voucher:

  1. dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brandbook, ambalaj, etichete, site, video, consultanță cu privire la protecția proprietății intelectuale);
  2. dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizare financiare, de management sau de producere (TC, CRM, ERP, CAD);
  3. implementarea standardelor internaționale de management al calității (ISO, HACCP, ECO Label);
  4. instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă;
  5. reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit;
  6. elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere;
  7. stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export.

Destinația investițiilor eligibile la Componenta de Grant:

  1. achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, instalații) și achiziționarea imobilizărilor necorporale (protecția și achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală, procurarea francizelor, licențelor, software);
  2. investițiile referitoare la achiziționarea materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere constituie maximum 10% din suma finanțării nerambursabile, iar procurarea de spații destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțarea constituie nu mai mult de 20% din valoarea finanțării nerambursabile oferite.

Echipa fonduri.md poate ajuta ÎMM în aplicarea la acest program, scrie-ne un email pe contact@fonduri.md