Start pentru Tineri

ETAPE PROGRAMULUI

Etapa 1
Informare, instruire, și consultanța antreprenorială
Etapa 2
Suport financiar nerambursabil (grant)
Etapa 3
Credit cu porțiune de grant
Etapa 4
Montorizarea realizării proiectului investițional