Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin

Componentele Programului reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor gestionate de femei

Măsura 1
Suport financiar nerambursabil pentru antreprenoarele debutante
Măsura 2
Suport financiar nerambursabil pentru întreprinderile în dezvoltare
Măsura 3
Asistența tehnică pentru susținerea antreprenoarelor
Măsura 4
Promovarea imaginii femeilor antreprenoare