FINANȚAREA TURISMULUI

Proiectul CEnTOUR - Economia Circulară în Turism

Proiect co-finanțat în cadrul Programului UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii – COSME, care implementează o schemă de sprijin și consolidare a capacităților întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din sectorul turism.

Perioada de implementare: 16.09.2020 - 15.09.2023 (36 de luni)

Pagina web a proiectului: http://circulartourism.eu/

În conformitate cu planul de acțiuni a proiectului, partenerii vor anunța apelul de selecție a 68 ÎMM din sectorul turism. Din Republica Moldova vor beneficia de granturi 12 ÎMM în valoare totală de 49 200 EURO:

Bugetul total: 1,329,358 EURO

Contribuția UE: 102,338 EURO

Activitățile eligibile pentru finanțare:

- costuri de participare la activitățile organizate de consorțiul proiectului (vizite de studiu, formare antreprenorială, evenimente locale);

- înregistrarea și cazarea la evenimentele externe organizate în afara consorțiului (eveniment principal la nivel european);

- adaptări documentare, costuri de certificare și colectarea a datelor privind standardizarea în funcție de fezabilitate.

- adaptarea proceselor și produselor în lanțul de aprovizionare.

În cadrul proiectului, ODIMM va contribui la coordonarea activităților privind accelerarea, proiectarea, adoptarea și dezvoltarea soluțiilor durabile în domeniul turismului.

În special, proiectul a selectat 3 arii de intervenție: reducerea deșeurilor alimentare din sectorul turistic; crearea ofertelor de reducere a plasticului și regândire a ambalajului pe întregul lanț de aprovizionare; implicarea în consumul rațional și colaborativ.

Scopul proiectului: Elaborarea soluțiilor inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a turismului prin cooperare transnațională, transfer de cunoștințe și adoptarea modelelor de afaceri circulare în cadrul ÎMM.

Participarea întreprinderilor în cadrul Proiectului CEnTOUR va fi posibilă în conformitate cu prevederile Regulamentului de selecție, valabil pentru perioada de înregistrare 26 iulie 2021 – 29 septembrie 2021.