GRANTURI PENTRU BUSINESSUL AGRICOL

Granturi de 60 mii de euro pentru Asociațiile de Business din domeniul agricol 🌾🍏

Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea economică durabilă și crearea de locuri de muncă ajutând IMM-urile să crească – în special prin:

🔹promovarea comerțului,

🔹încurajarea investițiilor interne și

🔹încurajarea legăturilor comerciale cu companiile din UE.

Proiectul va acorda Asociațiilor de Business din țările Parteneriatului Estic și din statele membre ale UE, ‼️12 granturi pentru sectorul agriculturii organice și 11 granturi pentru sectorul vitivinicol, pentru organizarea unui șir de activități care vor include:

🔹Twinning – stabilirea de legături directe între Asociațiilor de susținere a afacerilor (BSO) din statele membre ale UE și țările din Parteneriatul estic pentru a permite schimbul de cunoștințe specifice și cele mai bune practici, cu ajutorul facilitatorilor și experților.

🔹B2B – întâlniri bilaterale.

🔹Vizite de studiu.

Data limită: 30