SUPORT PENTRU ÎMM RURALE

Oferirea Suportului pentru Implementarea Politicilor pentru IMM-urile rurale.

Obiectivul: „Să contribuie la îmbunătățirea calității condițiilor de viață în zonele rurale pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă a Republicii Moldova.”

Asistența tehnică se va concentra pe crearea unui mediu de afaceri rural mai favorabil prin suport politic și consolidarea instituțională a organismelor implicate și a organizațiilor de stat, ceea ce va duce la un acces îmbunătățit pentru IMM-urile rurale la mijloacele și serviciile pentru dezvoltarea afacerilor.

Finanțare: 2.191.000 EUR

Termen limită: 31.01.2023