CONCURS PENTRU AGROPENSIUNI

Lansarea concursului de selectare a agropensiunilor, grant nerambursabil, în scopul instalării sistemelor solare termice

Proiectul ”Reziliența întreprinderilor mici, conduse de femei, din sectorul turismului rural, prin punerea în aplicare a tehnologiilor eficiente energetice, ca răspuns la situația pandemică, creată de COVID-19” ce este finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Programului de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei (ADC).

Concurs de selectare a Pensiunilor Agro-Turistice din Zonele:

  • Parcul Național ”Orheiul-Vechi”;
  • Rezervația științifică ”Prutul de Jos”;
  • Zona Umedă de Importanță Internațională ”Zona Ramsar Nistrul de Jos”,

pentru a fi incluse în lista potențialilor beneficiari de grant nerambursabil, grantul prevede construcția a 5 instalații de sisteme solare termice (panouri pentru încălzirea apei menajere).

Grantul nerambursabil constituie:

  • Utilaj pentru sistemul solar termic, în valoare de 1000,00 (una mie) euro;
  • Consultanță tehnică;
  • Lucrări de asamblare și montare la cheie;
  • Instruirea minim a unei persoane, delegate de beneficiarul de grant, pentru gestionarea sistemului solar termic.

Condiții și cerințe de eligibilitate prioritare:

1. Agropensiunile conduse de femei.

2. Locul amplasării, conform zonelor indicate.

3. Numărul de vizitatori deserviți.

4. Impactul economic (eco-energetic) – perioada de răscumpărare a utilajului.

5. Co-finanțarea din partea beneficiarului (de la 500 euro).

Termen de depunere a scrisorii de intenție: 25 aprilie 2021