CREȘTERE ȘI INTERNAȚIONALIZARE A ÎMM

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora

este dedicat ÎMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora.

În cadrul Programului pot participa ÎMM înregistrate în Registrul persoanelor juridice din Republica Moldova, care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o creștere continuă.

La moment este deschis pilonul l de acordare a suportului ce prevede oferirea de granturi prin schema de Business voucher ÎMM pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii.

Valoarea Business voucherului, integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei. În cazul în care activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot oține un Business voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, cu o contribuție proprie de 40% din valoarea Business voucher fără TVA.

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora

este dedicat ÎMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora.

În cadrul Programului pot participa ÎMM înregistrate în Registrul persoanelor juridice din Republica Moldova, care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o creștere continuă.

La moment este deschis pilonul l de acordare a suportului ce prevede oferirea de granturi prin schema de Business voucher ÎMM pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii.

Valoarea Business voucherului, integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei. În cazul în care activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot oține un Business voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, cu o contribuție proprie de 40% din valoarea Business voucher fără TVA.Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora.

În cadrul Programului pot participa ÎMM înregistrate în Registrul persoanelor juridice din Republica Moldova, care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o creștere continuă.

La moment este deschis pilonul l de acordare a suportului ce prevede oferirea de granturi prin schema de Business voucher ÎMM pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii.

Valoarea Business voucherului, integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei. În cazul în care activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot oține un Business voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, cu o contribuție proprie de 40% din valoarea Business voucher fără TVA.