DEZVOLTARE DURABILĂ A R.M.

Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova.

Vor fi finanțate trei platforme ale societății civile pentru promovarea politicilor mai incluzive în domeniile mediului de afaceri și ocupării forței de muncă, comerț și antreprenoriat social.

Rezultatele așteptate:

    • cel puțin 25 de propuneri de politici vor fi elaborate și prezentate autorităților relevante și susținute de OSC;
    • cel puțin 15 întreprinderi sociale durabile dezvoltate cu sprijinul proiectului;
    • cel puțin 10 consorții create ale OSC, care implementează inițiative comune menite să faciliteze învățarea și angajarea în câmpul muncii a grupurilor vulnerabile;

Suma: 3.279.019 EUR

Termen limită: 31.05.2024