OPORTUNITĂȚI DE CO-INVESTIȚII PENTRU AGRICULTORI

Este proiectul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare SDC Implementat de HELVETAS Swiss Intercooperation.

Obiectivele apelului sunt de a identifica idei și soluții, care vor:

  1. promova transformarea digitală și inovațiile din sectorul agroalimentar din Moldova, prin servicii, produse și tehnologii noi sau îmbunătățite orientate spre piață, axate pe beneficiul fermierilor și producătorilor agroalimentari.
  2. aborda provocările tehnologiei învechite a întreprinderilor de-a lungul lanțurilor valorice agricole și vor moderniza și actualiza practicile lor agricole.

Ideile potențiale de proiect eligibile pentru co-investiții ar putea fi următoarele (dar nu se limitează la):

● Produse agroalimentare bazate pe date (Big Data, IA, vizualizare, știință a datelor)

● Automatizarea proceselor

● Senzori și inginerie (IoT, senzori, robotică, drone, sateliți)

● Sustenabilitate si eficiență (agricultură de precizie, productivitate îmbunătățită, gestionarea

proceselor)

● Agricultură colectiva și economia de partajare (partajarea echipamentelor, producția bazată pe

comunitate)

● Post-recoltare (lanțuri de aprovizionare, controlul calității, rețele de distribuție, reducerea deșeurilor

alimentare);

Valoarea co-investiției

Co-investiția va acoperi până la 40,000 EUR sau maxim cincizeci la sută (50%) din valoarea totală a

proiectului.

Co-finanțare de cel puțin cincizeci la sută (50%) din bugetul total al proiectului trebuie să fie asigurată de

solicitant din propriile investiții sau din alte surse. Cofinanțarea acceptabilă include investițiile proprii ale IMM-

urilor, investitorii privați, finanțarea prin împrumuturi sau alte contribuții în numerar din sectorul privat.

Proiectul și bugetul proiectului trebuie să fie realizate astfel încât să fie finalizate în termen de maxim 18

luni.

Solicitanții eligibili la cererea de propuneri AgTech sunt:

- Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (IMM), cu capital privat

din Republica Moldova, înființate cu cel puțin doi ani înainte de data depunerii cererii.

- Solicitantul este o societate privată, microîntreprindere sau întreprindere mică, înregistrată în

conformitate cu legislația comercială din Republica Moldova aplicabilă.

- Solicitantul nu trebuie să dețină datorii restante în ceea ce privește contribuțiile publice.

- Solicitantul nu trebuie să fi acumulat pierderi peste valoarea capitalului propriu.

- Solicitantul și proprietarii individuali nu au fost condamnați pentru infracțiuni economice și acte de

corupție.

Ehipa fonduri.md vine în ajutorul agricultorilor în tot procesul de aplicare la programe de granturi și credite. Scrie-ne un mesaj la contact@fonduri.md pentru detalii.

SURSA: Optim Project