PROSPERITATE RURALĂ

Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova

Scopul: de a crea un mediu ce susține funcționarea continuă a abordării LEADER în Republica Moldova drept instrumentul ce asigură dezvoltarea sustenabilă și modernizarea zonelor rurale, de a spori capacitățile de instituționalizare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a implementa strategiile de dezvoltare locală pentru pentru progresul local integrat.

Asistența pentru GAL-uri și co-finanțarea proiectelor ce au scopul de a îmbunătăți condițiile de viață a comunităților locale este asigurată prin următoarele instrumente financiare ce contribuie la schimbările rurale:

    • Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE susține implementarea strategiilor de dezvoltare locală a GAL-urilor cu un buget total de 780 000 de euro;
    • Fondul Inițiativelor Pilot finanțează proiectele pilot de dezvoltare rurală, funcționând în baza principiilor LEADER cu un buget total de 200 000 de euro;
    • Fondul de Parteneriate LEADER-UE susține inițiativele partenere, cu scopul de a crea oportunități de schimb de experiență între GAL-uri, bugetul total fiind de 40 000 de euro;
    • Inovatorii LEADER-UE au scopul de a consolida Grupurile de Acțiune Locală drept modele pentru sectoare specifice ce au potențial de a contribui semnificativ la creșterea economică a GAL-urilor. Bugetul total este de 90 000 de euro.

Suma: 1.419.643 EUR

Termen limită: 28.02.2022