SOLIDARITATE ÎMPOTRIVA COVID - 19

Parteneriatul Estic - Programul de solidaritate împotriva COVID-19.

Scopul: atenuarea efectelor adverse ale COVID-19 și să contribuie la refacerea socio-economică pe termen lung a grupurilor vulnerabile în Europa de Est.

Rezultatele așteptate: - eforturile direcționate spre gospodăriile casnice vulnerabile din mediul rural, inclusiv spre persoane în etate, persoane cu dizabilități, tineri, precum și jurnaliști independenți; - împuternicirea OSC-urilor locale să utilizeze experiența și cunoștințele obținute în prima fază pentru a influența elaborarea politicilor pe termen lung;

Suma: 536.653 EUR

Termen limită: 31.12.2022