Start pentru Tineri

Tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, pot beneficia atât de suport consultativ/educațional, cât și de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant.

Resursele financiare acordate de stat sub formă de suport financiar nerambursabil (grant) pot fi utilizate:

  • imobilizări corporale;
  • imobilizări necorporale;
  • materii prime și materiale de construcții;
  • servicii de dezvoltare a afacerii.

Finanțare nerambursabilă în valoare de până la 200.000 MDL (70/30 %)

Credit cu porțiune de grant. Până la 1.760.000 MDL (85/15 %)

Resursele financiare acordate de stat sub formă de suport financiar nerambursabil (grant) pot fi utilizați:
I. Pentru componenta II – suport financiar nerambursabil:

1) imobilizări corporale:
a) instalații de lucru;
b) utilaje și echipamente;
c) instrumente de lucru;
d) tehnică de calcul.

2) imobilizări necorporale ale căror valoare nu va depăși 30% din suma suportului financiar nerambursabil și 20% din contul contribuției proprii:
a) obținerea certificatelor de calitate;
b) obținerea standardelor;
c) francize;
d) aplicații software;
e) licențe și mărci;
f) drepturi de autor și titluri de protecție;
g) programe informatice;
h) website-uri;
i) modele industriale și proiecte;
j) drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale;
Mențiune: Procedura de obținere a imobilizărilor necorporale nu va depăși termenele de implementare a proiectului investițional, prevăzute în contractul de finanțare.
3) materii prime și materiale de construcții necesare dotării și amenajării spațiului de producere ale căror valoare nu va depăși 10% din suma suportului financiar nerambursabil și 10 % din contul contribuției proprii;
4) servicii de dezvoltare a afacerii ale căror valoare nu va depăși 10% din suma suportului financiar nerambursabil și 10 % din contul contribuției proprii:
a) consultanță și formare profesională – în domeniu de activitate cu care s-a depus la Program;
b) marketing și publicitate;
c) realizarea activităților de testare a ideii de afaceri;
d) mici studii de piață;
e) cercetări ale comportamentului consumatorilor;
f) instruiri în domenii specifice și alte servicii necesare testării ideii.

II. Pentru componenta III – credit cu porțiune de grant:

  1. Porțiunea de grant: – procurarea imobilizărilor corporale; imobilizărilor necorporale în limitele a 30% din valoarea porțiunii de grant;
  2. Porțiunea de credit: – procurarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv a capitalului circulant necesar pentru implementarea activităților proiectului tinerilor în conformitate cu condițiile liniei de credit Facilitatea de Creditare a Tinerilor (FCT II).