SUBVENȚII PENTRU DOMENIUL AGROINDUSTRIAL

Subvenții în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial se oferă pentru următoarele:

- stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

- stimularea investiţiilor pentru procurarea animalor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;

- stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare;

- stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (serii, solarii, tuneluri);

- stimularea investiţiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole.

Cererile de solicitare a subvențiilor în avans pot fi depuse de tinerii, femeile fermier și migranții reveniți, care intenționează să lanseze afaceri în domeniul agriculturii.

Completează formularul de înregistrare pe pagina principală a site-ului.

Termen pentru depunerea cererilor de solicitare – 18 iunie 2021.