Programul de Susținerea Inovațiilor Digitaleși Startup-urilor Tehnologice

Evenimentul de prezentare a celor 57 de proiecte investiționale din cadrul Programului de Susținere a inovațiilor digitale și start-upurilor tehnologice este organizat sub egida Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Astfel, participanții cu idei inovative au oportunitatea de a-și prezenta proiectele investiționale în fața unui juriu, format din reprezentanți ai instituțiilor donatoare, partenerilor de implementare și experți independenți.

Revenim în curând cu noi informații.

Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate prin intermediul Fondului Western NIS Enterprise și Proiectul „Tehnologiile Viitorului”, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Guvernul Regatului Unit al Marii BRitanii și Irlandei de Nord (UK Aid).

Etapele proiectului

Depunerea și procesarea Formularelor de aplicare
Aplicarea la Program se realizează prin depunerea online a Formularului de aplicare, semnat cu semnătură electronică calificată de către solicitant și a actelor conform ghidului de aplicare.
Evaluarea Pre-finanțare a dosarelor
La etapa de evaluare pre-finanțare se admit doar dosarele complete, și cuprinde:
1. Analiza prezenței componentei inovative a ideii de afaceri/proiectului investițional;
2. Analiza de conformitate din perspectiva economică a ideii de afaceri/proiectului investițional;
3. Sesiunea de prezentare a ideilor de afaceri/proiectului investițional.
Aprobarea suportului financiar nerambursabil
Aprobarea deciziei finale de finanțare/respingere a proiectului investițional se realizează de către Comitetul de finanțare și risc și se fixează în procesul verbal al ședinței. În procesul de aprobare a dosarelor, Comitetul de finanțare și risc va urmări corespunderea proiectelor investiționale cu scopul, obiectivele și cerințele Programului, precum și va ține cont de viabilitatea afacerii, atingerea indicatorilor de rezultat și de impact asupra dezvoltării economice.
Perfectarea și încheierea Contractului de finanțare
Contractul de finanțare se semnează de către părți: 1. Fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează Beneficiarului, iar celălalt se păstrează la ODA; 2. Fie cu semnătură electronică calificată – în cazul în care părțile contractului de finanțare au convenit încheierea acestuia prin schimb de documente electronice.
Executarea Contractului de finanțare și realizarea proiectului investițional
Suportul financiar sub formă de grant este transferat direct către beneficiar în trei tranșe după cum urmează: Prima tranșă, în cuantum de 50% din valoarea aprobată a grantului, va fi transferată după semnarea contractului de finanțare; A doua tranșă, în cuantum de 30% din valoarea aprobată a grantului, va fi transferată după prezentarea setului complet de documente confirmative privind investirea contribuției proprii a beneficiarului precum și a actelor ce confirmă realizarea investiției din prima tranșă conform contractului de finanțare; A treia tranșă în cuantum de 20% din valoarea aprobată a grantului, va fi transferată după implementarea completă a proiectului investițional și este prezentat setul complet de documente confirmative de către Beneficiar și după caz, efectuarea vizitei în teren/ monitorizarea din oficiu.
Monitorizare, arhivare și evaluare post-finanțare
Perioada de monitorizare a beneficiarilor de suport financiar durează 36 luni de la data prezentării setului complet de acte privind utilizarea resurselor financiare. Monitorizarea se realizează în două etape: (i) monitorizare post-finanțare (ii) monitorizare finală.

Programul are următoarele obiective de finanțare tematică:

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul

500.000 MDL
Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 80% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi suma maximă de 500.000 MDL iar contribuția proprie va fi minim 20%.
80%/20%

Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Start-upurilor Tehnologice

Are drept obiectiv acordarea finanțării nerambursabile întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și start-upurilor pentru produse și servicii în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, tehnologii noi, în scopul stimulării cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, prototipării și inovării în domeniul producției industriale durabile și al tehnologiilor ecologice.

Beneficiarii ai Programului pot fi:

întreprinderile micro, mici și mijlocii, definite în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 179/2016;
persoanele fizice ce intenționează să înființeze o afacere, cu excepția persoanelor fizice care activează pe baza patentei și a persoanelor juridice de drept public.
Criterii de eligibilitate:

elaborează/creează produsul și/sau serviciul în conformitate cu componentele de finanțare tematică indicate la punctul 2 al Anexei nr. 1 la HG 243/2022, și are potențial de creștere;
desfășoară sau intenționează să desfășoare activitate antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;

Aplică acum

Ai obiective mari pentru afacerea sau comunitatea ta? Completează formularul de mai jos pentru a face primul pas spre transformarea lor în realitate.

Descoperă alte programe