Transformarea Digitală

Programul de transformare digitală a ÎMM, reprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin intermediul cărora se propune acordarea de sprijin financiar nerambursabil, pentru asigurarea recuperării și creșterii capacității economice a participanților la Program prin facilitarea tranziției la comerțul electronic, achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în procesul de transformare digitală, precum și în scopul eliminării sau minimizării riscurilor impuse de piață.

Obiectivele programului

Dezvoltarea abilităților antreprenorilor cu privire la planificarea și implementarea practicilor de afaceri prietenoase transformării digitale a cel puțin 40% din beneficiari;

Oferirea suportului financiar pentru implementarea planurilor de transformare digitală pentru cel puțin 150 ÎMM;

Creșterea avantajului competitiv și portofoliului de clienți ai ÎMM cu cel puțin 20%;

Dezvoltarea comerțului electronic, facilitarea procesului de reducere a circulației monedei fizice și dezvoltarea serviciilor de curierat pentru cel puțin 20% din companiile beneficiare.

Grupul țintă

Întreprinderile micro, mici și mijlocii, definite în conformitate cu Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care corespund criteriilor stipulate la art.4 al Legii, cu excepţia persoanelor fizice care activează în baza patentei de întreprinzător şi a persoanelor juridice de drept public.

 1. suma grantului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși:
  a) 250 mii de lei pentru întreprinderile micro;
  b) 500 mii de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii;
 2. contribuția beneficiarului va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

Resursele financiare acordate sub formă de grant se utilizează pentru:

 1. achiziționarea de hardware TIC și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului;
 2. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 3. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea sistemelor de automatizare complexe de tip ERP/CRM;
 4. achiziționarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional;
 5. achiziționarea serviciilor de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital;
 6. procurarea serviciilor/soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic, dar nu va depăși 10% din valoarea maximă a grantului pentru fiecare dintre următoarele activități:

a) consultanță în determinarea și parcurgerea pașilor specifici necesari pentru digitalizare și tranziția companiei la comerțul online, definirea instrumentelor de marketing;

b) servicii de elaborare a unui site nou sau actualizarea celui existent, inclusiv cu integrarea sistemelor de plăți online, procurarea unui domen și hosting;

c) elaborarea materialelor de vizibilitate și plasarea bannerelor și reclamelor online, cu prezentarea produselor și/sau a afacerii;

d) setarea campaniilor pe social media și google pentru nișa potrivită;

e) selectarea, integrarea și ajustarea profilului companiei la platformele de tip MarketPlace, care au integrate sistemele de plăți online și elemente logistice (legate de livrare etc.);

 1. achiziționarea serviciilor de tip Cloud și SaaS;
 2. achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
 3. achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare implementării proiectului, dar nu va depăși 10% din valoarea grantului solicitat;
 4. instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța drept contribuție proprie;
 5. acoperirea parțială a costurilor/cheltuielilor suportate pe platformele electronice de tip MarketPlace în procesul de livrare a bunurilor/serviciilor, dar nu va depăși 20% din valoarea maximă a grantului pentru o perioadă care nu va depăși 36 de luni de la data aprobării;
 6. achiziționarea de echipamente și soluții software care permit minimizarea/excluderea din circulație a monedei fizice;
 7. achiziționarea de echipamente și soluții necesare pentru organizarea procesului de livrare în industria ospitalității HoReCa.

Termenul de implementare a Programului este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire în baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile.

Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate din bugetul de stat și susținute prin intermediul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID și Suedia, susține dezvoltarea economiei digitale, creative și prietenoase mediului în Moldova. Proiectul, cu un buget de 32,8 mln USD și o durată de implementare de 5 ani (2021-2026), promovează, în echipă cu partenerii cheie, inovația și noile tehnologii în următoarele sectoare strategice pentru R. Moldova - tehnologia informațiilor și comunicației (TIC), ingineria, industria ușoară, industriile creative și digital media - pentru a spori competitivitatea și integrarea acestora pe piața globală.