FINANȚAREA ECOLOGIZĂRII

Suport pentru implementarea acțiunilor de ecologizare

ODIMM, prin intermediul Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, oferă suport financiar și non-financiar în scopul promovării, susținerii și dezvoltării capacităților ÎMM pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

Etapa I - Instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM

Etapa II - Finanțarea de valoare mică, ÎMM vor beneficia de următorul suport:

✔ oferirea asistenței consultative pe durata implementării acțiunilor de ecologizare;

✔ suport financiar nerambursabil pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional fără TVA, dar nu va depăși 200 000 lei/dintre care achiziționarea serviciilor și activelor nemateriale, va constitui maxim 30% din sumă proiectului investițional, dar nu va depăși 80 000 lei.

Etapa III - Finanțarea de valoare mare

Vor fi susținute companiile care sunt orientate către implementarea standardelor ISO/EMAS, etichetarea ecologică a UE, precum și achiziționarea de echipamente necesare ecologizării.

ÎMM vor beneficia de următorul suport:

✔ oferirea asistenței consultative și mentorat pe durata implementării standardelor și sau a certificărilor internaționale etc;

✔ suport financiar nerambursabil pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mare, care va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional fără TVA, dar nu va depăși 500 000 lei;

✔ achiziționarea activelor nemateriale va constitui maxim 20% din sumă proiectului investițional și nu va depăși 200 000 lei;

✔ achiziționarea serviciilor va constitui maxim 20% din sumă proiectului investițional și nu va depăși 200 000 lei.

Etapa II a Programului de ecologizare prevede oferirea granturilor mici pentru implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor; aplicarea modelelor de producție și consum durabile; introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice; prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor; prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă, etc.

Acțiunile de ecologizare propuse de companii pot viza:

• înlocuirea sursei de energie convențională prin instalarea panourilor fotovoltaice;

• reducerea consumului de energie prin implementarea sistemelor de recuperare termică;

• transformarea deșeurilor organice în proteine de înaltă calitate pentru sectorul piscicol, zootehnic,

• gestionarea resurselor de apă prin instalarea stației de epurare;

• introducerea echipamentelor care permit reciclarea deșeurilor textile în materie primă;

• reciclarea deșeurilor rezultate în procesul filtrării uleiurilor presate la rece și folosirea acestora în cosmetologie;

• reciclarea deșeurilor rezultate în procesul restaurării anvelopelor și producerea pavajelor, bordurilor, etc

Pentru mai multe detalii: +37360003185