GRANTURI PENTRU PRODUCĂTORII ORIENTAȚI SPRE EXPORT

𝐆𝐫𝐚𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭

ÎMM pot beneficia de suport financiar nerambursabil în valoare de la 250.000 MDL pâna la 2.000.000 MDL, care va constitui maxim 50% din valoarea proiectului investițional fără TVA.

Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de „Grant”sânt:

  • achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, instalații);
  • achiziționarea imobilizărilor necorporale (înregistrarea și valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală, procurarea francizelor, licențelor, software), care vor constitui maximum 50% din suma finantării nerambursabile;
  • achiziționarea materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere, care vor constitui maximum 10% din suma finanțării nerambursabile și maximum 10% din contribuția proprie care este egală cu suma finanțării nerambursabile solicitată de la ODIMM;
  • achiziționarea bunurilor imobile comerciale destinate proceselor de producere, date în exploatare, va constitui maximum 20% din suma finanțării nerambursabile și maximum 20% din contribuția proprie care este egală cu suma finanțării nerambursabile solicitată de la ODIMM;
  • Pentru contribuția proprie care depășește valoarea finanțării nerambursabile solicitată de la ODIMM, nu se aplică plafon asupra cheltuielilor eligibile.

Pot fi acceptate ca investiție în cadrul Pilonului II bunurile achiziționate în perioada cuprinsă după depunerea dosarului la Program.

Grantul poate fi accesat de întreprinderile care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o creștere continuă.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor: 𝟎𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏